Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.shopdiemg.com bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà www.shopdiemg.com cần khách hàng cung cấp để bộ phận chăm sóc khách hàng của www.shopdiemg.com liên hệ xác nhận khi có đơn hàng mới.

Phạm vi sử dụng thông tin

- Công ty sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website www.shopdiemg.com.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng

- Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.shopdiemg.com

- Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.shopdiemg.com

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.shopdiemg.com thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến ban quản trị của website www.shopdiemg.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.shopdiemg.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng tùy theo mức độ, www.shopdiemg.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên www.shopdiemg.com được www.shopdiemg.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.shopdiemg.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, www.shopdiemg.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

www.shopdiemg.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại. www.shopdiemg.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

×
×
×
×
×
×
×